Onti Banti Love Story

Cini NewsSandalwood

ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಬಂಟಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ (ಚಿತ್ರವಿಮರ್ಶೆ-ರೇಟಿಂಗ್ : 3/5)

ರೇಟಿಂಗ್ : 3/5 ಚಿತ್ರ : ಒಂಟಿ ಬಂಟಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ : ಯತೀಶ್ ಪನ್ನಸಮುದ್ರ ಸಂಗೀತ : ಶ್ರೀಹರಿ ಶ್ರೇಷ್ಟಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಕ : ಶಿವರಾಜ

Read More
error: Content is protected !!