The Judgment

Cini NewsSandalwood

ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ “ದ ಜಡ್ಜ್ ಮೆಂಟ್”

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರದ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಎಲ್ಲಾ ಒಗ್ಗೂಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಸೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ “ದ ಜಡ್ಜ್ ಮೆಂಟ್” ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೊದಲ

Read More
error: Content is protected !!