Matsagandha

Cini NewsSandalwood

“ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧ” ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವ ಮಾಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ

ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯ ಮೀನುಗಾರರ ಬದುಕು , ಬಾವಣಿಯನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವ ನೈಜಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಎನ್ನುವಂತಹ “ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧ” ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು

Read More
error: Content is protected !!