Vihan

Cini NewsSandalwood

“ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ” ಮೂಲಕ ಯುವ ನಟ ವಿವಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಾಯಕ ನಟರ ಆಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗೆ ಇದೆ, ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ವಿವಾನ್ ಕೆಕೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು,

Read More
error: Content is protected !!