Mother Teresa

Cini NewsSandalwood

ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣವಾಗಲಿದೆ “ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ” ಜೀವನ ಪಯಣ

ಬಡವರು ಹಾಗೂ ದೀನದಲಿತರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತೆ, ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೀಗ

Read More
error: Content is protected !!