ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಚಿತ್ರ “ಬಾಂಡ್ ರವಿ”… ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಎಸ್. ಪಿ

ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವ “ಬಾಂಡ್ ರವಿ” ಚಿತ್ರ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿದೆಯಂತೆ. ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಚಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಲು ಹಲವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗೀತೆ ರಚನೆಕಾರ, ಸಹಾಯಕ, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು 12ಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಈಗ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ “ಬಾಂಡ್ ರವಿ” ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಕನಸನ್ನ ನನಸು… Read More