ಕನ್ನಡದಿಂದ ತೆಲುಗಿಗೆ ರಿಮೇಕ್ ಆದ 'ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ' ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್