ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 'ಸ್ಪೈಡರ್' ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ..?